Омас ерітінділерімен бұрғыланған:
10 422 612 метр

7 124 өндірістегі оқиғасыз
күндер саны

БҰРҒЫЛАУ ЕРІТІНДІЛЕРІ, ҰҢҒЫМАНЫ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ АЯҚТАУ ЕРІТІНДІЛЕРІ, ЦЕМЕНТ ҚОСПАСЫ

Oмас Интегрейтед мұнай-газ саласы нарығында үлкен сұранысқа ие бұрғылау ерітінділернің және ұңғыманы аяқтау сұйықтықтарының барлық түрлеріне арналған 3000-нан астам қоспаларымен қамтамасыз ете алады.

Компания бас кезден-ақ қауіпті өнімдерді пайдаланудан бас тартып және қоршаған ортаға аз мөлшерде ықпал ететін ерітінділердің жаңа жүйесін қолдану арқылы қоршаған ортаны қорғауға үлкен көңіл бөледі. Тапсырыс берушілердің қоршаған ортаны қорғау сұрақтарына назарының өсуіне және кейде стандартты технологияны қолдануға шектеу қоюына байланысты, біздер аталған мәселені шешудің әдістерін таптық.

Омас Интегрейтед ұсынатын барлық химиялық өнімдер қоршаған ортаға зиянсыз және биологиялық қалдық ретінде ыдырайды.

Аттапульгит
Бентонит
API 13A және ISO 13500 стандарттарына сай келетін ксантан шайыры
Велан шайыры
Аса тазартылған ксантан шайыры
Аса тазартылған жоғары тұтқырлы полианион-целлюлозды полимер
API 13A және ISO 13500 стандарттарына сай келетін жоғары тұтқырлы полианион-целлюлозды полимер
Аса тазартылған төменгі тұтқырлы полианион-целлюлозды полимер
Жоғары температуралы (190°C шейін) синтетикалық полимер
Жоғары температуралы және жоғары минералдандырылған (246◦C шейін) синтетикалық полимер
API 13A және ISO 13500 стандарттарына сай келетін төменгі тұтқырлы жетілдірілген крахмал
Танин негізіндегі хромсыз дисперсиялық агент
Жетілдірілген танин негізіндегі хромсыз дисперсиялық агент
Лигносульфонат негізіндегі дисперсиялық агент
Саз бен тақта тастың аминдік ингибиторы
Полигликоль негізіндегі саз бен тақта тастың ингибиторы
Құнарлы ішінара гидролизделген полиакриламид, инкапсулятор, саз тұрақтандырғышы
Сұйық ішінара гидролизделген полиакриламид, инкапсулятор, саз тұрақтандырғышы
Сульфондалған натрий асфальтені, сазды тақта тастың тұрақтандырғышы
Каустикалық сода
Лимон қышқылы
Кальций гидрооксиді
Кальций қосылған сода
Натрий бикарбонаты
Магний оксиді
Калий гидрооксиді
Гипс
Натрий дигидропирофосфаты
Көпфункциялы коррозия ингибиторы
Силикон негізіндегі көбік өшіргіш
Төмен токсикалық майлау қоспасы
Қысып қалуға қарсы қоспа
Амин негізіндегі бактерицид
Глутаральдегид негізіндегі бактерицид
Анионды және амфотерлі үстіңгі-белсенді заттар қоспасы
Аммоний бисульфаты негізіндегі сұйық оттегі жұтқышы
Көпфункциялы коррозия ингибиторы мен оттегі жұтқышы
H2S жұтқышы, Цинк карбонат пен Цинк оксид
Жұтуға қарсы қышқылда еритін материал
Қатты фаза құрамы жоғары жұтуға қарсы материал
Слюда, жұтуға қарсы материал
Жаңғақ қабығы, жұтуға қарсы материал
Жұтуға қарсы біріктірілген материал
Барит
Кальций карбонаты
Гематит
Сидерит
Марганец тетраоксиді
Хлорлы натрий
Хлорлы калий
Хлорлы кальций
Хлорлы гидратталған магний
Бромидтер
Формиаттар

Көрсетілген тізім толық емес және танысу үшін ғана ұсынылған