С растворами Омас пробурено:
6 446 991 метров

6 098 дней
без инцидентов на производстве

Diligent Holding’s Supplier

“Omac Integrated” LLP has been included in the list of Diligent Holding’s Supplier NWF “SAMRUK-KAZYNA”.

23 May 2018