С растворами Омас пробурено:
5 578 991 метров

6 036 дней
без инцидентов на производстве

Diligent Holding’s Supplier

“Omac Integrated” LLP has been included in the list of Diligent Holding’s Supplier NWF “SAMRUK-KAZYNA”.

23 May 2018