С растворами Омас пробурено:
7 185 216 метров

6 342 дней
без инцидентов на производстве

Diligent Holding’s Supplier

“Omac Integrated” LLP has been included in the list of Diligent Holding’s Supplier NWF “SAMRUK-KAZYNA”.

23 May 2018